Kaste

Kasteessa ihminen liitetään kirkkoon

Ristiäisissä eli kastejuhlassa ihminen saa kasteen, jonka myötä hänestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky. (Matt. 28:18–20)
Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen.

Luterilaisessa kirkossa, kuten kaikissa vanhoissa kirkkokunnissa, kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin. Aikuiskasteen saa kastamaton aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi. Kaste on iloinen juhla, jossa kiitetään elämän antajaa.

Lue lisää kasteesta

Ota yhteyttä seurakuntasi kirkkoherranvirastoon saadaksesi tietoa mm. oman seurakuntasi kasteajoista sekä muista käytännönjärjestelyistä.

Naantalin seurakuntayhtymä