Hallinto

Merimaskun seurakunnan seurakuntaneuvosto


Seurakuntahallintoa säätelevät yleisten lakien lisäksi Kirkkolaki ja Kirkkojärjestys sekä Kirkon vaalijärjestys.

Merimaskun seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa johtaa yhdessä kirkkoherran kanssa vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto.

Hallintoeliminä seurakuntayhtymässä ovat vaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto ja sen nimeämä valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaava yhteinen kirkkoneuvosto. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi. Tuomiokapituli määrää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan määräajaksi.

Seurakuntayhtymän toimielimet


Talous
Seurakuntayhtymän tulot koostuvat pääasiassa verotuloista ja menot henkilöstökuluista. Seurakuntayhtymässä kaikkien seurakuntien kirkollisveroprosentin tulee olla sama.

Seurakuntayhtymän taloudesta vastaa talousjohtaja Jorma Koivula ja talouteen liittyvät asiat  hoidetaan seurakuntayhtymän taloustoimistossa  Naantalin keskustassa Piispankautu 2.

Naantalin seurakuntayhtymä